Ανακοινώσεις

22 Σεπτεμβρίου 2022

Ενημέρωση για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας - 2η Πρόσκληση προς τους Δικαιούχους τους προγράμματος

19 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση εθνικής ομάδας εργασίας για τη συμμετοχή δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «Europe Goes Local-Supporting Youth Work at the Municipal Level» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εrasmus+/Νεολαία και ESC

12 Σεπτεμβρίου 2022

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ με Θέμα: «Δαπάνες Σχολικών Επιτροπών και Πρόσληψης Ναυαγοσωστών 2022»

23 Αυγούστου 2022

Α.Π. 54764/Σ.12156/23-08-2022 Επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, προς Δήμους και Περιφέρειες, ενόψει των έκτακτων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

13 Αυγούστου 2022

Έγγραφο - Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 54125/ 18-8-2022 και ΘΕΜΑ: Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021

13 Αυγούστου 2022

Έγγραφο - Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 53598/12-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) - τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169).

05 Αυγούστου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

05 Αυγούστου 2022

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωσή για Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

22 Ιουλίου 2022

Απογραφή Κρήτης 2021 με τη μεταβολή πληθυσμού σε σύγκριση με την απογραφή του 2011 σε Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους Κρήτης

15 Ιουλίου 2022

Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών

Περισσότερα
13 Ιουλίου 2022

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

08 Ιουλίου 2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ με τίτλο : «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Περισσότερα
1 2 3 4