Ανακοινώσεις

06 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή της ΚΕΔΕ με θέμα : Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κ.Ε.Δ.Ε., στα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία

31 Ιανουαρίου 2023

Εξειδίκευση κριτηρίων για την σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ Α' βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

31 Ιανουαρίου 2023

Κ.Ε.Δ.Ε.: Τι ισχύει για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων και πώς συνδέεται με την ύπαρξη σε αυτά απινιδωτή

22 Ιανουαρίου 2023

4μήνη παράταση στο τρέχον πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

17 Ιανουαρίου 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ — ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα" σχετικά με α) την Επιχορήγηση των ΔΕΥΑ, β) τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και γ) το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Περισσότερα
16 Ιανουαρίου 2023

Εγκρίθηκε η νομιμότητα του Προϋπολογισμού της ΠΕΔ Κρήτης για το Έτος 2023

04 Ιανουαρίου 2023

Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.

01 Ιανουαρίου 2023

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.

30 Δεκεμβρίου 2022

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023.

14 Δεκεμβρίου 2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 31-7-2023 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».

12 Δεκεμβρίου 2022

Τροπολογία  - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

07 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος συμμετοχής σε ημερίδα με τίτλο: «Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ες και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

1 2 3
...
6