Ανακοινώσεις

20 Σεπτεμβρίου 2023

Αναβολή της συζήτησης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για μετά τις εκλογές ζήτησε το ΔΣ της ΚΕΔΕ Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση

15 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία για την αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων

14 Σεπτεμβρίου 2023

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα
11 Σεπτεμβρίου 2023

Επιστολή ΚΕΔΕ για Βοήθεια σε πληγέντες Δήμους της Θεσσαλίας

06 Σεπτεμβρίου 2023

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 (20-26 Σεπτεμβρίου 2023), δίνεται η δυνατότητα σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. να προβάλουν στην ιστοσελίδα www.esdw.eu πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διοργανώνουν κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση και υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs). Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη φιλόδοξη αυτή κοινή προσπάθεια.

24 Αυγούστου 2023

Ηλεκτρονική Πύλη Δήλωσης Υποψηφιοτήτων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

08 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση πολεοδομικών στοιχείων νέων περιοχών προς ένταξη στο «Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων»

Περισσότερα
08 Αυγούστου 2023

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - Οδηγίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων

08 Αυγούστου 2023

Επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα : Συμμόρφωση δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με το π.δ.99/2017

02 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση Απόφασης της ΑΑΔΕ με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο»

02 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: "Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμων 2024 α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2024".

02 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: "Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών".

1 2 3
...
12