Εκτελεστική Επιτροπή

Α/Α ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Ε. ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ EMAIL
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ