Εποπτικό Συμβούλιο

Α/Α ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Σ. ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ FULL NAME EMAIL
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ