Ημερίδες

26 Απριλίου 2024

EETAA AE Πρόσκληση για Συμμετοχή στις ημερίδες στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη των Δήμων Ελλάδος στην παρουσίαση του Οδηγού εκπόνησης νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων