Νομοθεσία

27 June 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 79 / οικ.10319/ 24-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

16 June 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :377 Α.Π.: 39343/ 15-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ

16 June 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :380 Α.Π.: 39456/ 15-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

16 June 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 375 Α.Π.: Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

10 June 2022

Υ.Α . 38521 /10-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022.

06 June 2022

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΚΩΔΙ ΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ »

01 June 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/Β΄/31 -05- 2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

17 May 2022

Υ.Α. 30722/13-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022

11 May 2022

Υ.Α . 29997 /11-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

10 May 2022

Υ.Α . 29765 /10-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

05 May 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 (ΦΕΚ 2137/Β΄/30 -04- 2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

30 April 2022

Κ.Υ.Α : 38499/28-04-2022 (ΦΕΚ /2107/Β' /2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

1 2 3
...
6