Γιάννης Κουράκης

Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

Πλήρες βιογραφικό

Νοέμβριος 2019 έως σήμερα

Βασίλης Λαμπρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου 2014 έως σήμερα

Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης 2014 -2019

Γιάννης Κουράκης

Δήμαρχος Ηρακλείου 2003 έως 2014

Πρόεδρος ΤΕΔ Κρήτης 2003 - 2014, Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης 2011 - 2014