Προεδρικά διατάγματα

17 Ιανουαρίου 2024

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Π.Δ. 3/2024 - Προεδρικού Διατάγματος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16 Ιανουαρίου 2024

Τροποποίηση και Συμπλήρωση του ΠΔ 75/2011 – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Περισσότερα