Επιστολές προς Πρωθυπουργό

07 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό : Προτάσεις - Προτεραιότητες ΠΕΔ Κρήτης Για Ανάπτυξη & Κοινωνική Συνοχή

07 Φεβρουαρίου 2020

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό : Παρεμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας για την Κρήτη