Επιστολές προς Πρωθυπουργό

07 September 2020

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό : Προτάσεις - Προτεραιότητες ΠΕΔ Κρήτης Για Ανάπτυξη & Κοινωνική Συνοχή

07 February 2020

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό : Παρεμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας για την Κρήτη