Επιστολές προς Υπουργούς - Αν. Υπουργούς - Υφυπουργούς

16 Ιανουαρίου 2024

Επιστολή Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης προς Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κο Κωστή Χατζηδάκη & Κ.Ε.Δ.Ε., Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. με θέμα : Παρακράτηση 20 % του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων υπέρ του δημοσίου

03 Νοεμβρίου 2023

Επιστολή Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης προς Υπουργό Εσωτερικών κα. Νίκη Κεραμέως, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε κ. Λάζαρο Κυρίζογλου με θέμα : "Ορισμός άμισθων και έμμισθων Αντιδημάρχων"

31 Οκτωβρίου 2023

Επιστολή Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας με θέμα : Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), αναφορικά με τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, τμήμα Δυτικής Κρήτης

14 Οκτωβρίου 2023

Επιστολή ΠΕΔ Κρήτης στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας στην Κρήτη

05 Οκτωβρίου 2023

Επιστολή Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης με θέμα : "Ενίσχυση Τεχνικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Τ.Α.Α."

19 Σεπτεμβρίου 2023

Παρατηρήσεις για το υπό Διαβούλευση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

03 Αυγούστου 2023

Επιστολή ΠΕΔ Κρήτης προς αρμόδιους Υπουργούς με θέμα : Αίτημα Συγκρότησης και άμεσης λειτουργίας των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων ως και παράτασης των προθεσμιών άσκησης νέων αντιρρήσεων

Περισσότερα
15 Μαρτίου 2023

Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης με θέμα : Αίτημα αλλαγής ποσοστού απόδοσης μισθωτικού ανταλλάγματος από την παραχώρηση Αιγιαλού & Παραλίας υπέρ των Δήμων

08 Μαρτίου 2023

Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Φορείς με θέμα :ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (παρ. 2 άρθρου 39 ν. 5027/2023)

21 Οκτωβρίου 2022

Διαβιβαστικό και Επιστολή με θέμα «Προτάσεις Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης για την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη»

12 Ιουλίου 2022

Επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με ΘΕΜΑ : Ένταξη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

17 Ιουνίου 2022

Επιστολή ΠΕΔ Κρήτης προς αρμόδιους Φορείς με θέμα : Προτάσεις ΠΕΔ Κρήτης για την ολοκλήρωση του Δασολογίου

1 2 3 4